Andrej Pleštinský

Andrej, profesionálny multižánrový akordeonista, učiteľ a hudobný nadšenec. Je absolventom štúdia na Katedre hudby Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hre na akordeóne sa venuje už od šiestich rokov. Ako člen rôznych hudobných zoskupení (NE:BO:DAJ, DAB, Ľudová hudba Ľubovňan a iné) predvádzal Andrej svoje majstrovstvo na mnohých vystúpeniach po celom svete.

Zaznamenal mnoho úspechov doma aj v zahraničí. V roku 2008 sa stal absolútnym víťazom súťaže „Euromusette Golden Tango“ mladých akordeonistov v Rajeckých Tepliciach v Kategórii vysokoškolákov, v roku 2009 sa v tej istej súťaži umiestnil v Zlatom pásme. V roku 2008 obsadil tiež tretie miesto na medzinárodnej akordeónovej súťaži „LA FISARMONICA NEL MONDO“ v talianskom Lanciane. V roku 2009 začal študovať hru na gombíkovom akordeóne, tzv. bajane, ktorej sa v súčasnosti naplno venuje. Zručnosti hry si rozširoval aj počas kurzov Master Classes v Banskej Štiavnici pod vedením Doc. Rajmunda Kákoniho a taktiež v Banskej Bystrici pod taktovku Janne Ratyaeho a Mgr. Igora Vlacha.

Andrej Pleštinský nie je len sólista, ale pôsobí s viacerými hudobnými telesami, v ktorých akordeón využíva multižánrovo.

Notissimo academy

lektori a učitelia
Martin Lalúch Notissimo

Martin

učiteľ klavíra
Dávid Notissimo

Dávid

učiteľ gitary & HN
Andrej Notissimo

Andrej

učiteľ akordeónu
Martin Notissimo

Martin

učiteľ bicích
Darina Notissimo

Darina

učiteľka gitary a ukulele